بدین ترتیب با استفاده از این مرورگر می توانید با سرعت بسیار بیشتری بیت کوین تولید کنید !

این مرورگر تا کنون بیشتر از ۸۰۰۰۰۰ بار دانلود شده و هر روز بر این تعداد افزوده میشود.

دانلود مرورگر